Hevoskaupasta

Usein kysyttyä

 • Onko väärin ostaa kokemattomalle ratsastajalle nuori hevonen?
  • Nuoren 4-6 -vuotiaan hevosen hankkiminen ensisijaisesti kokemattoman ratsastajan käyttöön ei ole lähtökohtaisesti väärin, kunhan ratsastajalla on käytettävissään säännöllisesti ja riittävän usein sekä valmentajan että kokeneemman ratsastajan palvelut. Näin siksi, että ko. ikävuodet ovat hevosen jatkokehityksen kannalta ratkaisevia. Lopulta, ikää tärkeämpi kysymys on kuitenkin aina hevosen ja ratsastajan yhteensopivuus.
 • Mitä ostajan olisi syytä huomioida hevosen kokeilutilanteessa?
  • Ensinnäkin, yleensä on hyvä ensin nähdä hevonen myyjän tai hänen esittäjänsä kanssa. Tämän jälkeen seuraa varsinainen koeratsastus, jonka suorittaa se henkilö tai ne henkilöt, jotka hevosella jatkossakin tulisivat ratsastamaan.
  • Koetilanne ei ole testi, jossa mitataan hevosen kykyä ja rajoja, ne voidaan todeta esimerkiksi kilpailutuloksista. Koeratsastuksen tarkoitus sen sijaan on riittävästi todentaa hevosen sopivuus suunnitellulle ratsastajalle, suunniteltuun käyttöön.
 • Koeratsastamani hevonen tuntui sopivalta ja pidin siitä. Olenko nyt sitoutunut johonkin?
  • Luonnollisesti et, mutta hyviin tapoihin kuuluu ilmoittaa päätöksestään myyjälle kohtuullisen ajan sisällä, oli päätös sitten myönteinen tai kielteinen.
 • Koeratsastin myyjän hevosta ja se sopi minulle hyvin. Mihin myyjä on nyt sitoutunut?
  • Pelkkä onnistunut koeratsastus ei sido myöskään myyjää ”varaamaan” hevosta, vaan hän voi tarjota sitä myös muille ostajaehdokkaille. On tietysti myyjältä kohteliasta ilmoittaa, mikäli uusia kokeilijoita on tulossa.
  • Jos hevonen halutaan varata lyhyeksi miettimisajaksi, on tästä sovittava erikseen myyjän kanssa.

Tapamme toimia

 • Toimimme pitkäaikaisessa yhteistyössä hollantilaisen Stal Hendrix:n kanssa. Suuri osa välittämistämme hevosista on lähtöisin heiltä.
 • Hevosen ostosta Hattel Horsen kautta tehdään aina kirjallinen kauppakirja.
 • Kauppakirjassa sovitaan aina vähintään kauppahinnasta, maksutavasta, hevosen luovuttamisesta ostajalle, riskin ja vastuun siirtymisestä sekä mm. mahdollisesta vaihdossa luovutettavasta hevosesta, sen arvosta kauppahinnan osana, sen luovuttamisesta myyjälle sekä samalla tavoin vastuun ja riskin siirtymisestä vaihtohevosen osalta.
 • Samalla sovitaan, kumpi osapuoli vastaa ostoon liittyvistä suorista kuluista kuten kuljetuskustannuksista tai vaikkapa suomalaisen eläinlääkärintarkastuksen kustannuksista.
 • Tuontihevoset ovat aina eläinlääkärin tarkastamia lähtömaassa ja niille on suoritettu röntgentutkimus ennen tuontia.
 • Hevosilla on rekisteröintiasiakirjat, rokotukset ja kengitys kunnossa.
 • Autamme löytämään hevoselle sopivat varusteet tarvittaessa.
 • Emme myy hevosia koeajalla, sillä niihin liittyy hankalia vastuu- ja riskikysymyksiä.

Huomioi ainakin nämä asiat

 • Menestyminen hankittavan hevosen kanssa on kiinni monesta seikasta. Kokonaisuuden on oltava kunnossa; kengitys, talli, valmennus, hoito.
 • Hevosen aiempi menestys ei ole tae tulevasta menestyksestä. Kysymys on myös omista taidoista sekä ratsukon yhteensopivuudesta.
 • Yksityiseen tuontiin ulkomailta liittyy monia riskejä ja kustannuksia. Hevosen etsiminen voi kestää ja maksaa odotettua enemmän. Omien matkakulujen lisäksi kustannuksia syntyy usein mm. tuontirahdista, eläinlääkärintarkastuksista ja rokotuksista.

Lisää aiheesta täällä.

Comments are closed